VÀO HỌC BẰNG CÁCH CLICK VÀO LINK

ID PHÒNG ZOOM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

ĐẶT LẠI TÊN TRƯỚC KHI HỌC

zenoneness.vn

BẬT ÂM THANH TRONG ZOOM

zenoneness.vn

CHAT TRONG ZOOM

zenoneness.vn

GIƠ TAY & BÀY TỎ Ý KIẾN

zenoneness.vn

CÁCH BẬT MIC

zenoneness.vn
TOP