VÀO HỌC BẰNG CÁCH CLICK VÀO LINK

ID PHÒNG ZOOM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

ĐẶT LẠI TÊN TRƯỚC KHI HỌC

zenoneness

BẬT ÂM THANH TRONG ZOOM

zenoneness

CHAT TRONG ZOOM

zenoneness

GIƠ TAY & BÀY TỎ Ý KIẾN

zenoneness

CÁCH BẬT MIC

zenoneness
TOP