NIỆM KHỞI CƠ BẢN

Round 1

50 ngày nâng cấp 7 khía cạnh cuộc sống tạo ra một cuộc sống trọn vẹn và viên mãn: Thành đạt, Trí tuệ, Giàu có, Hạnh phúc, Sức khỏe, Quan hệ, Tâm linh

Chữa lành 1

50 ngày với các bài thiền NỀN TẢNG của chữa lành giúp thư giãn thanh lọc nhiều cấp độ, nên được tập trước và bổ sung cho những khóa chữa lành khác
TOP