MỤC TIÊU

 • CÂN BẰNG THÂN TÂM: Cảm thấy vui vẻ, lạc quan, yêu đời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tăng cường sức mạnh tâm thức: Khi được định hướng đúng đắn thì tâm thức sẽ dẫn dắt hành động đúng đắn và mạnh mẽ, tạo ra các kết quả mong muốn trong đời.
 • HỖ TRỢ TRỊ LIỆU: Trong lịch sử hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm của y học truyền thống phương Đông như Trung, Ấn, Việt, Hàn, thiền được coi là biện pháp bổ sung hữu hiệu để phòng ngừa các bệnh mãn tính, hỗ trợ trị liệu các bệnh, lưu thông khí mạch... ZenOneness kế thừa phương pháp cổ xưa, sử dụng các bài thiền trị liệu riêng biệt nhằm hỗ trợ trị liệu bệnh lý khác nhau.
 • THỰC HÓA ƯỚC MƠ: Cài đặt và nâng cấp tiềm thức nên được coi là bước đầu tiên để đạt tới thành công mong muốn. Dù mục tiêu cuộc sống mỗi người khác nhau, nhưng cách thức đi tới thành công lại giống nhau, gồm sự kiên định, năng lực học hỏi tiếp thu điều mới, may mắn, các mối quan hệ... Tất cả chúng ta đều biết, nhưng người làm được rất ít vì chúng ta không hành động bằng ý thức mà tiềm thức quy định 90%.
 • CẢM NGỘ QUY LUẬT: Các quy tắc của tự nhiên, đời sống được phân tích sâu sắc, được tích hợp vào các bài thiền. Dựa vào tiên đề bất biến là: Vạn vật là một, khai triển 5 quy luật tự nhiên với nhiều quy tắc đi kèm. Vì vậy bên cạnh việc giải quyết được các vấn đề đang gặp, thì người tập cũng được tăng thêm tri thức và trí tuệ, tạo ra các phản xạ ưu việt cho não bộ để phản ứng tối ưu với những tình huống đời sống.
zenoneness

ĐẶC TRƯNG

zenoneness
 • CÂN BẰNG THÂN TÂM: Cảm thấy vui vẻ, lạc quan, yêu đời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tăng cường sức mạnh tâm thức: Khi được định hướng đúng đắn thì tâm thức sẽ dẫn dắt hành động đúng đắn và mạnh mẽ, tạo ra các kết quả mong muốn trong đời.
 • HỖ TRỢ TRỊ LIỆU: Trong lịch sử hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm của y học truyền thống phương Đông như Trung, Ấn, Việt, Hàn, thiền được coi là biện pháp bổ sung hữu hiệu để phòng ngừa các bệnh mãn tính, hỗ trợ trị liệu các bệnh, lưu thông khí mạch... ZenOneness kế thừa phương pháp cổ xưa, sử dụng các bài thiền trị liệu riêng biệt nhằm hỗ trợ trị liệu bệnh lý khác nhau.
 • THỰC HÓA ƯỚC MƠ: Cài đặt và nâng cấp tiềm thức nên được coi là bước đầu tiên để đạt tới thành công mong muốn. Dù mục tiêu cuộc sống mỗi người khác nhau, nhưng cách thức đi tới thành công lại giống nhau, gồm sự kiên định, năng lực học hỏi tiếp thu điều mới, may mắn, các mối quan hệ... Tất cả chúng ta đều biết, nhưng người làm được rất ít vì chúng ta không hành động bằng ý thức mà tiềm thức quy định 90%.
 • CẢM NGỘ QUY LUẬT: Các quy tắc của tự nhiên, đời sống được phân tích sâu sắc, được tích hợp vào các bài thiền. Dựa vào tiên đề bất biến là: Vạn vật là một, khai triển 5 quy luật tự nhiên với nhiều quy tắc đi kèm. Vì vậy bên cạnh việc giải quyết được các vấn đề đang gặp, thì người tập cũng được tăng thêm tri thức và trí tuệ, tạo ra các phản xạ ưu việt cho não bộ để phản ứng tối ưu với những tình huống đời sống.

CÔNG CỤ

 • DÒNG CHẢY NHƯ NGUYỆN: Năng lượng cấu tạo vũ trụ liên tục trong trục thời gian - không gian. Vi tế và bao trùm hơn so với tâm thức nên có thể thay đổi tiềm thức và vô thức. Vi tế và bao trùm hơn không thời gian so với các không thời gian sinh sau nên có thể can thiệp vào các không thời gian nhỏ hơn.
 • QUY LUẬT TỰ NHIÊN: 5 quy luật cốt lõi không thể chia chẻ diễn hóa sự Hoàn hảo - nhất thể của tự nhiên: Chuyển dịch - cân bằng, Nhân quả, Vạn pháp duy Tâm tạo, Vô thường, Vòng lặp nhân quả. Ứng dụng 5 quy luật này theo nhất thể là làm theo quy luật đất trời, sẽ đem lại kết quả khác so với cách làm cũ của con người.
 • 7 BƯỚC TÂM THỨC: Từ tiềm thức ra diễn hóa vật lý gồm 7 bước: Niệm khởi - Quy tắc - Năng lượng - Cảm xúc - Diễn hóa - Truyền thừa - Detox. Một phương pháp nhất định thường chỉ tác động đến 1 trong 7 bước này, nhưng ZenOneness khi xử lý một vấn đề luôn xử lý cả 7 bước này trọn vẹn đem lại kết quả thiết lập phản xạ ưu việt trước các vấn đề trong cuộc sống.
 • NGÔN TỪ QUY TẮC: Những từ ngữ mà ý thức không hiểu nổi, nhưng tiềm thức và vô thức hiểu. Chỉ cần ý thức không phản ứng thì năng lượng của bài thiền sẽ nâng cấp tiềm thức một cách tự nhiên. Từng câu trong bài thiền, và từng bài thiền trong chuỗi đều tuân theo trình tự không thể thay đổi, không thể đảo ngược, không thể thay thế và được xây dựng dựa trên các nghiên cứu ứng dụng các quy luật tự nhiên.
zenoneness
TOP