ĐỘI NHÓM

Đi với AI quan trọng hơn đi về đâu

Điều giá trị nhất ZenOneness đem lại cho bạn chính là một cộng đồng lành mạnh, mà hạt nhân chính là các mentor, master trong nhiều lĩnh vực.

Coi trọng thực lực và bản chất hơn hình tướng, vì vậy quy tắc tại ZenOneness là để được công nhận làm master, mọi chuyên gia đều cần chứng minh bằng cách hỗ trợ chuyển dịch thành công cho tối thiểu 50 thành viên trước sự chứng kiến của cộng đồng.

TOP