zenoneness

NGHIỆM LÝ TAROT, TỬ VI, CHIÊM TINH...

Chương trình quy tụ các chuyên gia nghiệm lý theo chuẩn MINH BẠCH:

  • TÂM SÁNG (Vô tư, trong sạch, tư tưởng thuần và chất, có chiều hướng tâm linh rõ nét)
  • TUỆ SÁNG (có chuyên môn trong từng lĩnh vực và nghiên cứu một cách cẩn trọng chuyên môn của bản thân, có mong muốn phát triển đi sâu về lĩnh vực mình phụ trách, đã trải qua các khảo nghiệm của đội ngũ ZenOneness)
  • SẴN SÀNG CHIA SẺ CHO CỘNG ĐỒNG (tham gia các hoạt động của ZenOneness, trau dồi bản thân, chia sẻ với cộng đồng rồi từ đó, lại càng thấu cảm nhiều hơn nữa)
TOP