zenoneness

CẦU CHUNG TRONG TRẠNG THÁI HỢP NHẤT

  • Phát triển tâm từ: Cầu cho bản thân mình, thì chúng ta hưởng từ việc cầu cho bản thân mình. Vạn pháp duy tâm tạo, những lời nguyện ước đã được đặt ra thì chắc chắn sẽ được thực hiện ở một thời gian và không gian nào đó. Nhưng cầu nguyện cho người khác - hay còn gọi là cầu thay thì sẽ giúp chính chúng ta được nâng cấp năng lượng nhờ lòng vị tha, vui với cái vui của người khác - hay còn gọi là tâm từ.
  • Bất cứ việc làm nào có đông người cũng đem lại sự cộng hưởng tốt hơn khi chỉ làm một mình. Chúa Jesus đã nói: “Ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ”. Vào đúng 2 khung giờ trong ngày là 10:10 và 22:22 cầu chung trong hợp nhất sẽ tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ
  • Với việc cầu chung, chúng ta hợp nhất cùng nhau trong lời cầu nguyện, thì sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ được nhân lên gấp bội. Điều này sẽ giúp những lời ước nguyện có được thêm năng lượng để trở thành sự thật.
  • Được cầu chung, hoặc được ghi lời ước nguyện của bạn và được một nhóm cầu thay cầu chung sẽ giúp ước nguyện nhanh chóng trở thành sự thật
  • Việc lặp đi lặp lại lời nguyện giúp bạn tập trung năng lượng và tâm trí vào điều bạn mong muốn, theo hiệu ứng cánh bướm sẽ giúp bạn thu hút hấp dẫn được những điều bạn mong muốn
  • Chi phí: Tùy tâm
TOP