TRAINING

Tiềm thức quyết định 95% cuộc sống

Chương trình đào tạo cung cấp chuỗi các bài thiền để nâng cấp TIỀM THỨC mỗi ngày, lý trí không cần cố gắng thay đổi mà thuận theo phương thức tư duy mới, giúp hệ thống thần kinh dễ dàng tạo lập các PHẢN XẠ ưu việt mà không cần nhiều cố gắng kết hợp hệ thống bài giảng cô đọng tri thức trên nền tảng HỢP NHẤT để thay đổi tư duy.

zenoneness

GIÀU CÓ PHÚC LẠC

7 liệu trình | 28 ngày/ liệu trình
* Dành cho người kinh doanh đã học hỏi và ứng dụng mọi kỹ năng nhưng vẫn chưa đạt được thành công mong muốn
* Bước đầu ứng dụng tâm linh - yếu tố đòn bẩy quan trọng trong quá trình tạo ra dòng tài chính
* Đưa ra các ứng dụng trong kinh doanh một cách cụ thể

RICH

7 liệu trình | 28 ngày/ liệu trình
* Bước đầu hiểu về sự liên quan giữa con người và vũ trụ
* Bước đầu biết được tiềm năng thần thánh trong con người
* Ứng dụng Năng lượng khơi thông dòng chảy tài bảo
* Dành cho doanh nhân muốn nâng cấp năng lực một cách tổng thể

CONSULTING

Lấy trí tuệ làm nền tảng

Khi một sự kiện trở thành một vấn đề, tức là việc giải quyết nó không đơn giản.

Bạn không chỉ cần một người đồng hành thông thường mà cần người giúp bạn từ việc thay đổi tầm nhìn, thay đổi hành vi, thay đổi thế năng năng lực...

Không chỉ là trao truyền, mà là trao truyền tới lúc thành công...

zenoneness
zenoneness

TƯ VẤN ĐỊNH VỊ QUY LUẬT

1 buổi định vị quy luật 12 khía cạnh cuộc đời, vẽ ra bản đồ chi tiết cho từng khía cạnh để bạn đạt tới ước mơ, kiến lập cuộc đời Như Nguyện.

zenoneness

TƯ VẤN IKIGAI

Đọc vị quy luật năng lượng tìm ra mô thức ikigai của bản thân: Nghề nghiệp giúp thỏa mãn các khía cạnh đời sống vật chất sung túc - tinh thần viên mãn - tâm linh trọn vẹn

zenoneness

TƯ VẤN PHÂN TÍCH VÒNG LẶP NHÂN QUẢ VÀ CHỮA LÀNH NĂNG LƯỢNG

Đọc vị năng lượng và nghiệp quả chỉ ra những vấn đề mà bạn phải đối mặt, cách thức chữa lành, cách thức vượt qua, thực hành để vượt qua được vấn đề. Hỗ trợ năng lượng để bạn lập tức thấy khỏe hơn sau mỗi buổi chữa lành.

Lưu ý: Đối với những trường hợp chữa lành cá nhân đặc biệt phạm vào các vấn đề tâm linh, yêu cầu gia đình cùng phối hợp.

TOP