Quy tắc tài chính

 • NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH :
  Người sáng lập ZenOneness Bùi Hằng Phương thiết lập quy tắc: những người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng của ZenOneness cần vô ngã vị tha trong quyết định: đạt trạng thái hợp nhất trong thiền, hiểu các quy tắc của bộ môn, thành thạo như nhiên, được thẩm định và chứng minh bằng năng lực mới được tham gia vào việc quyết định cuối cùng cho các hướng đi chiến lược của ZenOneness.
 • QUY TẮC TÀI CHÍNH:
  ZenOneness mong muốn lan tỏa thiền trị liệu giúp nhiều người giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống. Để làm điều này trong thời hiện đại, ZenOneness cũng cần tài chính để
  1. Chi trả các dịch vụ sản phẩm cần thiết (truyền thông: web, nhạc bản quyền, video, zoom, công cụ dụng cụ hỗ trợ...)
  2. Chi trả một cách hợp lý hao phí thời gian cho những người vận hành và xây dựng dự án:
  - Giả sử nếu người đó phải lựa chọn giữa 2 việc với thời gian như nhau, một bên là công việc thông thường, một bên là việc có ý nghĩa hơn cho cộng đồng như hỗ trợ ZenOneness thì người đó không phải băn khoăn lựa chọn vì lý do tiền bạc. Vừa được làm điều tốt và có thu nhập thích đáng sẽ công bằng hơn cho những người cống hiến.
  - Hiện tại các lớp thiền đều có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các ZenOneness Đồng hành giúp lên chương trình, duy trì hoạt động và thúc đẩy cộng hưởng năng lượng, đây là các chuyên gia trị liệu và cần được chi trả thích đáng để nâng cao chất lượng lớp học.
  - Vì vậy các vị trí sẽ được cân nhắc chi trả dựa trên đóng góp công sức một cách hợp lý, cố gắng ngang với các dự án khác.
 • THU NHẬP:
  Các Cộng sự của ZenOneness đều có thể nhận được khoản hao phí thời gian tương ứng với công sức làm việc của mình gồm cả việc giới thiệu và duy trì quan hệ, cũng như chăm sóc đốc thúc trong quá trình đầu tập thiền.
  - Các Cộng sự được hưởng hoa hồng từ việc xây dựng đội nhóm và bán sản phẩm: Khi bán dịch vụ Khóa học của ZenOneness các Cộng sự được hưởng chiết khấu đối với doanh thu thực hiện theo quy định hiện hành.
  - Tỉ lệ % chiết khấu được tính trên cơ sở số tiền thành viên thực chuyển cho ZenOneness. Được công nhận khi Cộng sự giới thiệu trực tiếp học viên cho ZenOneness.
  - Thực hiện bởi: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phụ trách kế toán và tài chính
 • TÀI KHOẢN DUY NHẤT:
  Chủ TK: Bùi Hằng Phương
  Số TK: 1023 1023 9999
  Ngân hàng: VIETINBANK - NH Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
  Ghi chú: Điện thoại - Mã lớp/ mã đơn hàng/ hàng hóa
TOP