zenoneness

Niệm Phật Dharani – Om Mani Pame Hum

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT DHARANI – OM MANI PAME HUM Áp dụng phương pháp niệm từ hơi đan điền chứ không phải niệm từ họng như thông thường. Điều này tạo ra các tiếng ong ong như tiếng chuông xoay, và đây là cách tụng mà chính các nhà sư Tây Tạng vẫn luyện để
zenoneness
LỚP NĂNG LƯỢNG “CÀI ĐẶT PHÁP BẢO NGÔI SAO NHƯ NGUYỆN” Đây là lớp đặc biệt, kết nối dòng năng lượng trực tiếp, tăng thế năng và phước lực cho bạn. bạn Chỉ cần 2 buổi là có cảm nhận rõ rệt, quan sát được sự thay đổi rõ rệt trên thân. Xử lý cảm
TOP