SỰ KIỆN “PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN DỊCH DÒNG CHẢY NHÂN QUẢ KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI NHƯ NGUYỆN” (PHẦN 2) Để tiếp nối sự kiện “Phương pháp chuyển dịch dòng chảy dòng chảy nhân quả kiến tạo cuộc đời như nguyện”. Phần 2 sẽ đem đến cho các bạn những phương pháp xử lý nhân quả hiệu

Niệm Phật Dharani – Niệm A Di Đà Phật

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT DHARANI – NIỆM A DI ĐÀ PHẬT Áp dụng phương pháp niệm từ hơi đan điền chứ không phải niệm từ họng như thông thường. Điều này tạo ra các tiếng ong ong như tiếng chuông xoay, và đây là cách tụng mà chính các nhà sư Tây Tạng vẫn luyện
SỰ KIỆN “PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN DỊCH DÒNG CHẢY NHÂN QUẢ KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI NHƯ NGUYỆN” Nhằm kết nối mọi người đến gần hơn với ZenOneness. ZenOneness đã tổ chức chương trình “Phương pháp chuyển dịch dòng chảy nhân quả kiến tạo cuộc đời như nguyện” như một buổi gắn kết, giao lưu giúp mọi

Niệm Phật Dharani – Om Mani Pame Hum

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT DHARANI – OM MANI PAME HUM Áp dụng phương pháp niệm từ hơi đan điền chứ không phải niệm từ họng như thông thường. Điều này tạo ra các tiếng ong ong như tiếng chuông xoay, và đây là cách tụng mà chính các nhà sư Tây Tạng vẫn luyện để
TOP