COACHING

Đi với ai quan trọng hơn đi về đâu

...Học nhiều nhưng không hiểu
Hiểu rồi cũng không rõ phải áp dụng từ đâu...

Đó là lý do tại sao chúng ta cần tới một cộng đồng mạnh mẽ, tại sao chúng ta cần tổ chức những đội nhóm nhỏ để cùng đốc thúc lẫn nhau, và đó là lý do tại sao chúng ta cần những Huấn luyện viên - những người ĐỒNG HÀNH cùng ta từng bước một thực hiện những mục tiêu nhỏ nhất!

zenoneness
TOP